Zon5 Produktion AB

Fotograf Anna GullmarkPortfolio:

www.annagullmark.com


Kontakt:

info@zon5.se


Uppdragsfotografering

Fotografiska uppdrag inom reklam, porträtt, reportage


Uppdragsutbildning

Utbildning inom fotografi och bildkommuniaktion, främst på universitetsnivå. Skräddarsydda föreläsningar, föredrag, handledning m.m.


Kostnad

Uppdragsfotografering/undervisning mot timersättning och reseersättning. Priser enligt Svenska Fotografers Förbunds (SFF) prisrekommendationer.


För större uppdrag kan offert begäras.